menu

Biblioteka
Publiczna
Miasta Marki

facebook.com bip.marki.pl katalog on-line

Kącik bookcrossingowy

opublikowano:Środa, 3 stycznia 2024, godz. 12:10

Regulamin

Drodzy Czytelnicy,

chcąc korzystać z kącika bookcrossingowego prosimy o zapoznanie się z poniżym regulaminem:

Regulamin Akcji „Bookcrossing – podziel się książką”

 Preambuła

Akcja „Bookcrossing – podziel się książką”, prowadzona przez Bibliotekę Publiczną
w Markach, zwana dalej Akcją lub Bookcrossingiem, ma na celu popularyzację czytelnictwa poprzez nieodpłatną wymianę książek pomiędzy Czytelnikami.

§ 1.

 1. Wymiana książek w ramach Akcji odbywa się w wyznaczonym do tego celu miejscu, pod adresem: Biblioteka Publiczna w Markach, ul. Lisa Kuli 3a, 05-270 Marki.
 2. Półka przeznaczona na Bookcrossing jest wyraźnie oznaczona, a korzystanie z jej zasobów jest możliwe tylko w godzinach pracy Biblioteki.

§ 2.

 1. Wymiana tytułów w ramach Akcji odbywa się na zasadzie „książka za książkę”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Bookcrossingu jest dostarczenie do Biblioteki własnych pozycji przeznaczonych na wymianę w ilości jednorazowo nieprzekraczającej 3 książek.
 3. Czytelnik chcący wziąć udział w Akcji zgłasza się do Bibliotekarza, który decyduje o przyjęciu książek do wymiany.
 4. Po uzyskaniu akceptacji przyniesionych tytułów, Czytelnik wybiera z półki Bookcrossingu książki w ilości nie większej niż liczba pozycji, które dostarczył.

§ 3.

 1. W ramach Akcji „Bookcrossing – podziel się książką” Czytelnicy mogą dzielić się jedynie pozycjami książkowymi, które nie są zniszczone.
 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Bookcrossingu książki z powodu jej złego stanu lub tematyki.
 3. Wymianie podlegają książki wydane po 2007 roku (posiadające 13-cyfrowy numer ISBN)
  z kategorii :

a)       beletrystyka,

b)      reportaże,

c)       książki popularnonaukowe.

 1. Wymianie nie podlegają podręczniki szkolne, akademickie, encyklopedie, atlasy itp.

§ 4.

 1. Na półce Bookcrossingu mogą znajdować się jedynie książki oznaczone specjalną banderolą, którą nakłada Bibliotekarz.
 2. Banderola zawiera co najmniej:

a)       nazwę i logo Biblioteki Publicznej w Markach,

b)      nazwę Akcji „Bookcrossing – podziel się książką”.

 1. Nałożenie banderoli jest jednoznaczne z dopuszczeniem książki do Akcji.
 2. Niedopuszczalne jest samodzielne układanie na półce Bookcrossingu książek bez banderoli, niezaakceptowanych przez Bibliotekarza.

§ 5.

 1. Udział w Akcji „Bookcrossing – podziel się książką” jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor Biblioteki Publicznej w Markach.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

 

Biblioteka Marki

LOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut Książki
LOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny Mateusz
LOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka Narodowa
LOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej

Kontakt

Biblioteka Publiczna
ul. Lisa Kuli 3 A
tel. 22 781 11 44
biblioteka@marki.pl

Filia w Pustelniku
MCER, ul. Wspólna 42
tel. 22 100 23 18
biblioteka.pustelnik@marki.pl

Filia w Strudze
Budynek ZS2, ul. Wczasowa 5
tel. 22 781 14 27
biblioteka.struga@marki.pl

BYCHOWSKI - strona www, sklep internetowy, baza danych - Marki, Warszawa