menu

Biblioteka
Publiczna
Miasta Marki

facebook.com bip.marki.pl katalog on-line

Tekst do odczytu maszynowego

Biblioteka Publiczna Miasta Marki działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 642 z późń. zm.),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406),
 • Statutu
 • Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora.

Czym się zajmujemy

 • wypożyczaniem książek, audiobooków, filmów
 • popularyzacją książki i czytelnictwa
 • współpracujemy z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami
 • gromadzimy, opracowujemy i przechowujemy materiały biblioteczne

Gdzie się mieścimy i jak pracujemy:

Siedziba główna Biblioteki ul. Lisa Kuli 3a w Markach

tel. 22 781 11 44, biblioteka@marki.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11-18, środa 10-15, sobota (w czasie roku szkolnego) 9-13

Filia w Pustelniku ul. Wspólna 42 (budynek MCER)

tel. 22 100 23 18, biblioteka.pustelnik@marki.pl

poniedziałek 12-17, wtorek 13-20, środa 8-15, czwartek 13-20, piątek 12-17

Filia w Strudze ul. Wczasowa 5 (budynek ZS nr2)

tel. (22) 781-14-27 biblioteka.struga@marki.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek 11-18, środa 10-15, piątek 9-16

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

Budynek Biblioteki Publicznej Miasta Marki przy ul. Lisa Kuli 3a nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Lokal znajduje się na II piętrze budynku bez windy i podjazdu, posiada 1 kondygnację.

Występujące bariery:

 • schody
 • brak windy
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych

Ułatwienia:

 • przy schodach wejściowych do Biblioteki jest domofon,
 • na zewnętrznej poręczy schodowej i przy drzwiach wejściowych jest oznaczenie w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • krzesło transportowe,
 • wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • możliwość skorzystania z usług tłumacza on-line

Filia Biblioteki przy ul. Wspólnej 42 (budynek MCER)

Lokal jest w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową, słabowidzących i niesłyszących/słabosłyszących.

Filia Biblioteki przy ul. Wczasowej 5

Lokal nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową

Występujące bariery:

 • schody
 • brak windy
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych

Ułatwienia:

 • przy schodach wejściowych do Biblioteki jest domofon,
 • na zewnętrznej poręczy schodowej i przy drzwiach wejściowych jest oznaczenie w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • krzesło transportowe,
 • wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Wczasowej
 • możliwość skorzystania z usług tłumacza on-line
LOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka Narodowa
LOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej
LOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut Książki
LOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny Mateusz

Kontakt

Biblioteka Publiczna
ul. Lisa Kuli 3 A
tel. 22 781 11 44
biblioteka@marki.pl

Filia w Pustelniku
MCER, ul. Wspólna 42
tel. 22 100 23 18
biblioteka.pustelnik@marki.pl

Filia w Strudze
Budynek ZS2, ul. Wczasowa 5
tel. 22 781 14 27
biblioteka.struga@marki.pl

BYCHOWSKI - strona www, sklep internetowy, baza danych - Marki, Warszawa