menu

Biblioteka
Publiczna
Miasta Marki

facebook.com bip.marki.pl katalog on-line

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Biblioteka Publiczna Miasta Marki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: biblioteka.marki.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zdjęcia (grafiki) zamieszczone przed wrześniem 2020r zazwyczaj nie mają opisów alternatywnych.

Slider z aktualnościami na stronie głównej jest niedostępny ale lista aktualności znajduje się poniżej slidera.

Slider z jednostkami współpracującymi jest niedostępny ale lista jednostek znajduje się w menu.

Nie wszystkie wpisy są poprawnie sformatowane - badanie strony wykonane we pażdzierniku 2020r wykazało konieczność wprowadzenia drobnych zmian programistycznych oraz konieczność przeszkolenia redaktorów dodających wpisy do strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ACTIVENET Krzysztof Bychowski w marcu 2024 r

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Magdalena Cywińska, magdalena.cywinska@marki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 781 14 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta Marki

ul. Lisa Kuli 3A
tel:22 781 11 44
biblioteka@marki.pl

Obiekt nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Lokal Biblioteki głównej mieści się na II piętrze i posiada 1 kondygnację. W budynku nie ma windy.

Do biblioteki dostać można się przez wejście główne od ul. Sportowej do którego prowadzą 4 schody. Po przekroczeniu głównych drzwi wchodzi się na klatkę schodową, która przez szklano-drewniane drzwi prowadzi do holu biblioteki. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy schodach zewnętrznych do Biblioteki został zainstalowany domofon, na zewnętrznej poręczy schodowej i przy drzwiach wejściowych jest oznaczenie w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabo widzących. Pierwszy dolny i pierwszy górny stopień schodów ma fakturowe oznaczenie ostrzegawcze. Zakupiono krzesło transportowe oraz lampę powiększającą. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line. Wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu od strony ul. Lisa Kuli oraz ul. Sportowej przy komisariacie policji i ośrodku zdrowia.

Występujące bariery:

  • brak windy
  • brak toalety dla OzN

Biblioteka Publiczna Miasta Marki
Filia w Strudze

ul. Wczasowa 5,
tel:22 781 14 27
biblioteka.struga@marki.pl

Administratorem budynku jest Zespół Szkół nr 2, tylko administrator może dokonywać zmian.

Obiekt nie jest przystosowany do obsługi OzN. Filia Biblioteki Publicznej znajduje się w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Markach. Lokal znajduje się w podziemiu, do którego prowadzą schody oraz dwie pary drzwi – pierwsze (główne), do połowy przeszklone prowadzą do małego przedsionka z progiem 7 cm oznaczonym fakturowym oznaczeniem ostrzegawczym, drugie do połowy przeszkolone prowadzą do obszernego holu i głównej sali biblioteki. Pierwszy i ostatni stopień schodów został oznaczony żółtą taśmą ostrzegawczą. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na poręczy na szczycie schodów zamontowano dzwonek. Na zewnętrznej poręczy schodowej i przy drzwiach wejściowych jest oznaczenie w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabo widzących. Zakupiono krzesło transportowe oraz lampę powiększającą. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line. Na parkingu znajdującym się przy ulicy Wczasowej wyznaczone jest miejsce parkingowe dla OzN.

Występujące bariery:

  • brak windy
  • brak toalety dla OzN

Biblioteka Publiczna Miasta Marki
Filia w Pustelniku

ul. Wspólna 42,
tel:22 100 23 18
biblioteka.pustelnik@marki.pl

Administratorem budynku jest Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie, tylko administrator może dokonywać zmian.

Obiekt jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Filia w Pustelniku znajduje się na pierwszym piętrze budynku Mareckiego Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Markach. Wejście do biblioteki jest zlokalizowane tuż przy parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Główne szklane drzwi wejściowe do Biblioteki usytuowane są od ul. Wspólnej, przy drzwiach dostępny domofon. Po wejściu – po prawej stronie schody, po lewej winda. Winda z dobrze widocznymi, wypukłymi przyciskami na wysokości ok. 70-80 cm oznaczonymi miejscem docelowym, powiadamianie głosowe. Do lokalu biblioteki prowadzą szerokie drzwi umożliwiające wjazd wózkiem, przestrzeń między regałami również dostosowana dla wjazdu wózka. Dostępna jest także toaleta dla niepełnosprawnych. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy drzwiach wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych jest oznaczenie w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabo widzących. Zakupiono krzesło transportowe, lampę powiększającą oraz biurko z regulowanym blatem. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line.

Załączniki, linki

Audyt dostępności

Plan zapewnienia dostępności 2022-2026

Wniosek o zapewnienie dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021: bip.marki.pl

LOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej
LOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut Książki
LOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny Mateusz
LOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka NarodowaLOGO: Mazowiecki System Informacji BibliotecznejLOGO: Instytut KsiążkiLOGO: System Biblioteczny MateuszLOGO: Biblioteka Narodowa

Kontakt

Biblioteka Publiczna
ul. Lisa Kuli 3 A
tel. 22 781 11 44
biblioteka@marki.pl

Filia w Pustelniku
MCER, ul. Wspólna 42
tel. 22 100 23 18
biblioteka.pustelnik@marki.pl

Filia w Strudze
Budynek ZS2, ul. Wczasowa 5
tel. 22 781 14 27
biblioteka.struga@marki.pl

BYCHOWSKI - strona www, sklep internetowy, baza danych - Marki, Warszawa